דף הבית2021-01-06T14:15:40+04:00
Aron Geller
 • ארון גלר
 • 12 שנות בנייה של אינדונזיה

 • מייסד, בעל מניות וראש PT Vertikal Indonesia
 • 72 עובדים
 • שטח תעשייה של 2 דונם

 • 23 פרויקטים של בניה שהופעלו
 • 2 פרסי של ערוץ דיסקברי על הקונספט בניה יוצא דופן (White Cubes Hotel)
 • 1 פרס של רג'נטורה על תרומה לעיבוד אשפה באי באלי
 • רעיון – קונספט – יישום

 • חיפוש קרקעות לבנייה
 • מסמכי עבודה ופרויקט, היתר הבניה, תעודת רישום מקרקעין
 • תמיכה משפטית מתחילת הפרויקט, לפני ביצועו ועד קבלת אישור איכלוס
 • רישום ופתיחת חברות
 • סיוע וייעוץ משפטי, ייעוץ מס

 • הסתגלות אישית ויזמית לאחר רילוקיישן.

 • עורך דין. משפט בינלאומי פרטי. משפט אזרחי
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) בתחום הסכסוכים האתניים
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) בתחום הסכסוכים בין גזעים
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) ניגודי האינטרסים
 • עברית – C2
 • רוסית – C2
 • אינדונזית – C1
 • מלאית – B2
 • באלי – B2
 • מאדורו היווני – B2
 • ארמני – C2
 • אנגלית – B2
 • פולנית – B2
 • יפני – A1
 • גישור בתחום הסכסוכים האתניים בין אזרחי רוסיה ואינדונזיה
 • חיפוש קרקעות לבניית הנדל"ן
 • אימות חוקיות המסמכים, עיון בכרונולוגיה של בעלות במקרקעין, מפה של בעלי הקרקע
 • פגישות ופתרונות לבעיות שונות המורכבות עם ראשי הרשויות המקומיות באינדונזיה
  • יצירת מוניטין טוב ושם טוב של הלקוח בסביבת השלטון המקומי והקהילות המקומיות. התייעצויות, המלצות, פתרונות סוהרים
 • המלצות לגליזציה של זכויות במקרקעין
 • עסקאות עם משרדי נדל"ן
 • עסקאות עם בעלי קרקעות
 • עסקאות עם ראשי הנהלות מקומיות
 • עסקאות עם מנהיגי הקהילה
 • התייעצויות בנושא סיכויי בנייה ורווחיות של חפצי נדל"ן פוטנציאליים
 • התייעצויות בנושא יעילות והשימוש המיועד בנדל"ן
 • חפש אדריכלים למשימותיו המיידיות של הלקוח
 • חפש מעצבים ואמנים
 • עלות בניינים
 • הערכת קרקעות
 • רישום חבילה מלאה של מסמכים לבניין המוגמר במחלקות אינדונזיה
 • קבלת היתר בנייה עם חבילה מתאימה של מסמכים
 • בניית מחזור מלא של סוהר. המחיר כולל לחלוטין את כל העבודות, העיצוב, הווילון עד למצב של "חדר מלון"
 • דו"ח תמונות ווידיאו יומי מאתר הבנייה ומהבניין המוגמר
 • הכשרת צוות לעבוד עם הלקוח
 • עמידה בכל התנאים והעלויות בהחלט בהתאם לחוזה
 • מערכת תשלומים – תשלום מקדמה לשלב הבא של העבודה לא יותר מ- 10% לשלב בעלות הפרויקט המשוערת
 • התייעצויות בנושא בנייה ורווחיות של חפצי הנדל"ן פוטנציאליים
 • התייעצויות בנושא הצדקה ושימוש נכון במקרקעין
  • חיפוש אדריכלים עבור משימות ספציפיות של הלקוח
 • חיפוש מעצבים ואמנים
  • עלות בניינים
  • הערכת קרקעות
 • רישום חבילה מלאה של מסמכים לבניין המוגמר במשרדי האינדונזיה
  • קבלת היתר בנייה עם חבילת מסמכים המתאימה
 • בניית מחזור מלא "עד מפתח". המחיר כולל את כל העבודות לחלטין: עיצוב, וילון, אפילו עד למצב של "חדר במלון"
 • כל יום דו"ח תמונות ווידיאו יומי מאתר הבנייה ומהבניין המוגמר
 • הכשרת הצוות לעבודה עם הלקוח
 • עמידה בכל התנאים והעלויות בהתאם לחוזה
 • מערכת תשלומים – תשלום מקדמה על שלב הבא של העבודה לא יותר מ- 10% לשלב מעלות המוערכת של הפרויקט
Aron Geller
 • ארון גלר
 • 12 שנות בנייה של אינדונזיה

 • מייסד, בעל מניות וראש PT Vertikal Indonesia
 • 72 עובדים
 • שטח תעשייה של 2 דונם

 • 23 פרויקטים של בניה שהופעלו
 • 2 פרסי של ערוץ דיסקברי על הקונספט בניה יוצא דופן (White Cubes Hotel)
 • 1 פרס של רג'נטורה על תרומה לעיבוד אשפה באי באלי
 • רעיון – קונספט – יישום

 • חיפוש קרקעות לבנייה
 • מסמכי עבודה ופרויקט, היתר הבניה, תעודת רישום מקרקעין
 • תמיכה משפטית מתחילת הפרויקט, לפני ביצועו ועד קבלת אישור איכלוס
 • רישום ופתיחת חברות
 • סיוע וייעוץ משפטי, ייעוץ מס

 • הסתגלות אישית ויזמית לאחר רילוקיישן.

 • עורך דין. משפט בינלאומי פרטי. משפט אזרחי
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) בתחום הסכסוכים האתניים
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) בתחום הסכסוכים בין גזעים
 • גישור (יישוב סכסוכים לפני משפט) ניגודי האינטרסים
 • עברית – C2
 • רוסית – C2
 • אינדונזית – C1
 • מלאית – B2
 • באלי – B2
 • מאדורו היווני – B2
 • ארמני – C2
 • אנגלית – B2
 • פולנית – B2
 • יפני – A1
 • גישור בתחום הסכסוכים האתניים בין אזרחי רוסיה ואינדונזיה
 • חיפוש קרקעות לבניית הנדל"ן
 • אימות חוקיות המסמכים, עיון בכרונולוגיה של בעלות במקרקעין, מפה של בעלי הקרקע
 • פגישות ופתרונות לבעיות שונות המורכבות עם ראשי הרשויות המקומיות באינדונזיה
  • יצירת מוניטין טוב ושם טוב של הלקוח בסביבת השלטון המקומי והקהילות המקומיות. התייעצויות, המלצות, פתרונות סוהרים
 • המלצות לגליזציה של זכויות במקרקעין
 • עסקאות עם משרדי נדל"ן
 • עסקאות עם בעלי קרקעות
 • עסקאות עם ראשי הנהלות מקומיות
 • עסקאות עם מנהיגי הקהילה
 • התייעצויות בנושא סיכויי בנייה ורווחיות של חפצי נדל"ן פוטנציאליים
 • התייעצויות בנושא יעילות והשימוש המיועד בנדל"ן
 • חפש אדריכלים למשימותיו המיידיות של הלקוח
 • חפש מעצבים ואמנים
 • עלות בניינים
 • הערכת קרקעות
 • רישום חבילה מלאה של מסמכים לבניין המוגמר במחלקות אינדונזיה
 • קבלת היתר בנייה עם חבילה מתאימה של מסמכים
 • בניית מחזור מלא של סוהר. המחיר כולל לחלוטין את כל העבודות, העיצוב, הווילון עד למצב של "חדר מלון"
 • דו"ח תמונות ווידיאו יומי מאתר הבנייה ומהבניין המוגמר
 • הכשרת צוות לעבוד עם הלקוח
 • עמידה בכל התנאים והעלויות בהחלט בהתאם לחוזה
 • מערכת תשלומים – תשלום מקדמה לשלב הבא של העבודה לא יותר מ- 10% לשלב בעלות הפרויקט המשוערת
 • התייעצויות בנושא בנייה ורווחיות של חפצי הנדל"ן פוטנציאליים
 • התייעצויות בנושא הצדקה ושימוש נכון במקרקעין
  • חיפוש אדריכלים עבור משימות ספציפיות של הלקוח
 • חיפוש מעצבים ואמנים
  • עלות בניינים
  • הערכת קרקעות
 • רישום חבילה מלאה של מסמכים לבניין המוגמר במשרדי האינדונזיה
  • קבלת היתר בנייה עם חבילת מסמכים המתאימה
 • בניית מחזור מלא "עד מפתח". המחיר כולל את כל העבודות לחלטין: עיצוב, וילון, אפילו עד למצב של "חדר במלון"
 • כל יום דו"ח תמונות ווידיאו יומי מאתר הבנייה ומהבניין המוגמר
 • הכשרת הצוות לעבודה עם הלקוח
 • עמידה בכל התנאים והעלויות בהתאם לחוזה
 • מערכת תשלומים – תשלום מקדמה על שלב הבא של העבודה לא יותר מ- 10% לשלב מעלות המוערכת של הפרויקט